s

Toto

Prijzenpakket (in waardebonnen):

1e prijs € 200,-

2e prijs € 150,-

3e prijs € 100,-

4e prijs € 75,-

5e prijs € 50,-

Algemene spelregels:

1) Invullen op de website of het formulier uitprinten en inleveren op een van onderstaande inleveradressen

2) Deelname uitsluitend voor leden van de Supportersvereniging.

3) Inzending geschiedt onder vermelding van het lidnummer.

4) Deelnemers die meerdere formulieren inleveren worden gediskwalificeerd.

5) In geval inzenders eindigen met een gelijk zijnde, juiste uitslag en in aanmerking komen voor een prijs, wordt bij loting de volgorde van de uit te keren prijzen bepaald.

Inleveradressen:

Margriet van de Nes, H.J. Calkoengracht 3, 1131 ZL Volendam

Supportersvereniging Volendam, Postbus 227, 1130 AE Volendam

Supportershome De Thuishaven, Sportlaan 9a, 1131 BK Volendam

Puntentelling:

Voor iedere goede uitslag 3 punten

Voor iedere goede uitslag uitgezonderd de score 1 punt

Voor het raden van de juiste ranglijstpositie 10 punten

 

Inleveren voor 1 oktober 2019, 18:00 uur

Formulier printen