Update: Geen competitiewedstrijden tot 1 september

 • dinsdag, 21 apr 2020
 • Leestijd: 11 minuten
 • Bron: FC Volendam

Update 21 april 2020

Geen competitiewedstrijden tot 1 september

Vergunning verplichte evenementen zullen tot 1 september geen doorgang vinden. Dat maakte Premier Mark Rutte dinsdag 21 april bekend tijdens een persconferentie. Wedstrijden in het betaalde voetbal vallen hier ook onder. Dat betekent dat er tot die niet gevoetbald gaat worden.

Aankomende vrijdag is er een overleg gepland met de belanghebbenden in het voetbal, waaronder de clubs, KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie, over wat de gevolgen zijn voor het profvoetbal in Nederland.

Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de competitie communiceren wij dat via de bekende kanalen.

Update dinsdag 7 april 2020

Focus op uitspelen competitie

In het overleg (in drie verschillende conference-calls) tussen de clubs van de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en andere betrokkenen bij het betaald voetbal zoals overheden, vakbonden en supportersplatform, is vandaag het volgende besproken. Zolang er binnen de geschetste kaders nog mogelijkheden zijn voor het kunnen uitspelen van de competities in het betaald voetbal, zullen die mogelijkheden onderzocht blijven worden. De haalbaarheid wordt daarbij in eerste plaats bepaald door de visie en voorschriften van RIVM en overheid; we gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en dus ook nu.

Het uitgangspunt was vandaag om solidariteit te zoeken in het voetbal, de wil om samen oplossingen te zoeken, de wens om één front in het voetbal te vormen. Immers, we zijn met elkaar verantwoordelijk voor clubs, spelers, scheidsrechters, trainers, voor gezinnen van medewerkers die bij onze clubs werken, voor onze supporters. Kortom hoe gaan we hier, net zoals in andere segmenten van de samenleving, proberen met zo min mogelijk schade voor het hele betaald voetbal uitkomen.

Met elkaar, alle clubs, CED en ECV en KNVB hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 34 clubs door deze crisis heen te helpen. Saamhorigheid en solidariteit is wat ons bindt.

Hoe komen we door deze crisis heen? Door voorlopig de focus te houden op het uitspelen van de competitie; scenario 2. Daarvoor zijn we afhankelijk van de adviezen van overheid en RIVM en de internationale afspraken die hierin gemaakt worden. Hierbij moet gedacht worden aan aspecten als weer kunnen trainen, van individueel naar groepstraining, weer gaan spelen, verlengen van spelerscontracten en meer.

We hebben op nadrukkelijk verzoek van de clubs wél al duiding gegeven aan hoe het er dan uit zou kunnen zien indien RIVM en overheid Nederland groen licht geven om weer bepaalde activiteiten op te pakken. Die toelichting gaat nu uit van het uitspelen van de competities in de maanden juni en juli, met een start op 19 juni. Pas in de week van 24 april, wanneer het duidelijk is wat de nieuwe adviezen zijn van het RIVM en ook van UEFA, kan er meer duidelijkheid gegeven worden.

Scenario 3, stopzetten van de competities en de bijbehorende gevolgen daarvan, is nog niet uitgewerkt omdat de noodzakelijke feiten en omstandigheden niet bekend zijn.

Er staan nog veel zaken open, vanwege externe factoren, omstandigheden en voorwaarden vanuit overheid, UEFA en FIFA. Op die ontwikkelingen zal zo snel mogelijk geanticipeerd worden. Dat zullen we doen in samenspraak met de mensen en instanties met wie we vandaag in goed overleg waren. En ook dan zal de focus gericht zijn op het uitspelen van de competities. Al beseffen we terdege dat dat een lastige opgave wordt.

Update vrijdag 3 april 2020

Statement Keuken Kampioen Divisie

We maken momenteel een crisis door van een ongekende omvang. Iedereen wordt door het coronavirus geraakt. Gezondheidsrisico’s, beperkte bewegingsvrijheid, financiële schade en vooral heel veel onzekerheid. Voetbal is in deze tijd van ondergeschikt belang.

Het virus heeft, net als op alle andere branches in Nederland, een enorme impact op het voetbal. Op alle clubs, de spelers, de talloze werknemers, sponsoren en fans. Voetbalclubs leven, net als iedere andere onderneming, in onzekere tijden. De nood is hoog, maar te allen tijde worden de richtlijnen van de Nederlandse overheid en het RIVM tot in detail gevolgd. Deze richtlijnen zijn vanaf het moment dat het coronavirus zijn intrede deed, leidend geweest voor de besluitvorming van de KNVB, de Coöperatie Eerste Divisie en de Eredivisie CV.

Deze werkwijze blijft van kracht zolang het virus heerst. Gezondheid is van het grootste belang, dat kunnen wij niet vaak genoeg benadrukken. Het beschermen van spelers, trainers, scheidsrechters en supporters staat op de eerste plaats. Zodra het vanwege maatregelen vanuit de Nederlandse overheid en het RIVM onmogelijk blijkt om de competities uit te spelen, gaan wij hier vanzelfsprekend in mee. Zolang dit niet het geval is, onderzoeken wij, met de ingrijpende persoonlijke, financiële, personele en sportieve gevolgen voor ons voetbal in het achterhoofd, of er verantwoorde mogelijkheden zijn om de betaald voetbalcompetities uit te spelen.

Op dit moment werken we dan ook met twee scenario’s:
1) De competitie wordt - enkel en alleen dit als veilig wordt bestempeld door het RIVM - hervat en uitgespeeld. Hierbij is het streven dat alle competities in Europa uiterlijk 3 augustus zijn afgerond. Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni, of zoveel eerder als mogelijk, zal worden gestart met hervatting van de competities.
2) De competitie wordt definitief stopgezet. De consequenties worden hiervan in kaart gebracht. De KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie onderzoeken tevens op welke manieren de betaald voetbalclubs in Nederland ondersteund kunnen worden in deze problematiek.

Zoals gisteren met de clubs besproken, worden op dinsdag 7 april a.s. de beide scenario’s besproken met de betaald voetbalclubs, KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie.

Iedereen hunkert naar duidelijkheid. Van de vader die met zijn zoon naar de gezinstribune wil, de sponsor die haar club wil ondersteunen tot de fanatieke aanhang. Maar duidelijkheid is er nog niet, daar is tijd voor nodig. We weten niet hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen. Wat we wel weten is dat we streven helderheid te scheppen voor zover mogelijk. Na 7 april verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven. Hierbij is ieders gezondheid het vertrekpunt, altijd en vooral nu.

Update woensdag 1 april 2020

UEFA pleit voor afronden competitie voor 3 augustus

Op 1 april is er door alle bonden met de UEFA gesproken over de betaaldvoetbalcompetities. Daarin heeft de UEFA aangedrongen op het uitspelen van de lopende competitie voor 3 augustus 2020. Met dat standpunt kan de KNVB verder invulling geven aan het zogenoemde ‘scenario 2’; het eventueel hervatten van de competitie. Desondanks benadrukt de KNVB dat bevindingen en adviezen van RIVM en overheid altijd leidend blijven. 

De komende periode bekijkt de KNVB de mogelijkheden en werkt het de verschillende scenario’s uit. Over de precieze speeldata en andere zaken die een rol spelen bij het mogelijk uitspelen van de competities valt nog niks te zeggen. Ook valt 'scenario 3', namelijk het definitief stopzetten van de competitie, niet uit te sluiten.

FC Volendam houdt nauw contact met de KNVB en volgt de ontwikkelingen op de voet. Zodra er nieuws is melden wij dat via onze website

Update vrijdag 20 maart 2020

Het bestuur van FC Volendam brengt een nieuw statement naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus;

Het Coronavirus beheerst inmiddels het leven van ons allemaal. Dat geldt ook voor de voetbal. Niet alleen wordt er niet getraind en gespeeld door de teams, maar ook gelden er adviezen voor het andere personeel van voetbalorganisaties.  FC Volendam neemt daarom passende maatregelen.

Waar er eerst nog in dagenspreiding werd gewerkt, werken de collega’s vanaf heden vanuit huis. Het kantoor van FC Volendam is daarom per 20 maart tot nader order gesloten.

We streven ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk te laten doorgaan. Daarvoor zijn wij via mail bereikbaar. U kunt ons bereiken via info@fcvolendam.org

Directie en bestuur FC Volendam

Update maandag 16 maart 2020

FC Volendam staat continu in contact met de KNVB en inzake het coronavirus en volgt de gegeven richtlijnen. Op basis van deze adviezen wordt er tot nader order, door het eerste elftal, Jong FC Volendam en de jeugdacademie niet getraind en worden er géén oefenwedstrijden gespeeld.

Het Kras Stadion en de administratie van FC Volendam zijn tot nader order gesloten. Voor vragen zijn wij bereikbaar via info@fcvolendam.org.

Update donderdag 12 maart 2020

Vandaag werd bekend dat, om de verdere uitbraak van het coronavirus in te dammen, er in het betaalde voetbal tot tenminste 31 maart geen wedstrijden worden gespeeld. In navolging hiervan heeft FC Volendam verdere maatregelen getroffen, waarbij het minimaliseren van contact centraal staat. In het belang van de algehele gezondheid vraagt de club aan iedereen om deze maatregelen zorgvuldig in acht te nemen en na te leven.

Onderstaande aanvullende maatregelen zijn tot nader order van kracht:

 • FC Volendam brengt het aantal trainingen van de hoofdmacht terug tot één per dag. Hetzelfde geldt voor de trainingen van Jong FC Volendam;
 • Alle trainingen van FC Volendam en Jong FC Volendam worden gehouden achter gesloten deuren. Dat betekent dat de trainingen niet openbaar zijn voor publiek. De hekken van het Kras Stadion gaan op slot;
 • De trainingen van teams in de jeugdopleiding gaan in de week van 16 t/m 22 maart niet door. Aan de hand van recente vakkundige informatie wordt bepaald wat er gebeurt in de periode daarna.
 • Spelers worden tot nader order niet ingezet voor commerciële- en maatschappelijke activiteiten buiten het voetbal;
 • Spelers, trainers en andere betrokkenen bij FC Volendam delen geen handtekeningen uit en gaan niet op de foto;
 • Interviews met spelers, trainers en andere betrokkenen bij FC Volendam vinden enkel telefonisch plaats. Een interview aanvragen kan via sonny.sier@fcvolendam.org;
 • Alle bijeenkomsten en evenementen die gehouden zouden worden in het Kras Stadion zijn geannuleerd;
 • Het informatieloket bij de hoofdingang van het Kras Stadion blijft geopend voor klanten en leveranciers.

De besluiten die FC Volendam neemt doet het met alle mogelijke kennis die op dit moment voor handen is. De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan echter snel. De genoemde maatregelen kunnen aangepast of aangevuld worden aan de hand van de actuele ontwikkelingen.

Update woensdag 11 maart 2020

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid besloten om evenementen met meer dan honderd bezoekers af te gelasten. De KNVB heeft hierdoor besloten om een streep te zetten door alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie tot tenminste eind maart. 

Om deze reden gaat de wedstrijd van FC Volendam tegen NEC Nijmegen van komende vrijdag niet door. Ook de thuiswedstrijd tegen Almere City FC (vrijdag 20 maart) en het uitduel tegen MVV Maastricht (zondag 29 maart) zijn afgelast. De maatregel geldt ook voor Jong FC Volendam en de jeugdteams. 

Zodra er meer bekend is over de consequenties van de maatregelen en eventuele andere gevolgen die betrekking hebben op FC Volendam, dan laat de club dit weten via de online kanalen.