Nieuwe bestuursstructuur per 1 juli: één bestuurslaag minder en nieuwe RvC

  • donderdag, 30 mei 2024
  • Leestijd: 2 minuten
  • Bron: FC Volendam

De afgelopen maanden heeft FC Volendam achter de schermen gewerkt aan een vereenvoudiging van de bestuursstructuur. Deze zogenaamde ‘governance’ is vernieuwd en wordt op 1 juli 2024 van kracht. De belangrijkste wijziging in de nieuwe situatie is het schrappen van één bestuurslaag, waardoor de bestuurlijke organisatie van de club niet meer uit drie, maar uit twee organen bestaat.

In de huidige situatie is de Raad van Commissarissen (RvC) het hoogste orgaan van de club, met daaronder het bestuur en de directie. In de nieuwe situatie krijgt de directie meer beslissingsbevoegdheden, waarbij de vernieuwde RvC een toezichthoudende en adviserende rol inneemt.

Samenstelling RvC

Een benoemingscommissie heeft de samenstelling van de RvC begeleid. Van de huidige RvC- of bestuursleden blijven Rob Bootsman (voorzitter, foto hieronder) en Simon Hansen (operations) betrokken bij FC Volendam. Met Jack Tuijp (voetbaltechnisch), Ernst Ligthart (juridisch), Johan Tuijp (financieel) en Albert van Ommen (commercieel) wordt de RvC voorzien van een frisse wind. Een groep van Geledingen met afgevaardigden uit de gemeente Edam-Volendam, RKAV Volendam, officiële supportersverenigingen, Orange Captains en Club van 200 wordt bevoegd tot het goedkeuren van benoemingen van nieuwe leden RvC, toekomstige statutenwijzigingen en kernwaarden van FC Volendam, zoals de naam, clubkleuren en speellocatie.

FC Volendam is de aftredende RvC- en bestuursleden, te weten Jaap Veerman, Elma de Koekkoek, Henk Kras Jr., Erwin Boelhouwer en Kees Mooijer, dankbaar voor hun inzet voor de club in een onstuimige tijd.

Tekst & foto: FC Volendam